גזענות

מטרות חינוכיות בנושא:
o הענקת בסיסים לחניכים של אמונה בדמוקרטיה ובשוויון ערך האדם
o התמודדות עם מחשבה ותופעות של גזענות בישראל
o הכרות עם המיעוט הערבי בישראל ומפגש עימו
o יציאה לפעולה בנושא

סדנאות:
o גזעני זה לא אני?!
o גבולות הדמוקרטיה – מה לגיטימי?
o ההיסטוריה של ערביי ישראל
o מפגש עם נוער ערבי ישראלי

פעילות
 

דוגמא לסמינר לשכבת י' - יחסי יהודים וערבים במדינת ישראל
מטרות הסמינר
o גיבוש תפיסה ערכית לגבי גבולות הדמוקרטיה בקשר לגזענות והיחס לסקטורים בחברה
o הכרות עם ההיסטוריה והמגזר הערבי בישראל
o קבלת השראה ודוגמא לדו קיום


סמינר יחסי יהודים ערבים
יום ראשון יום שני
הרצאה "ייחודיות השואה": בתיה דביר

סדנה: דילמות יודנראט

סדנה: הנוער ותנועות הנוער בשואה

עדות

צפייה בסרט "התנגדות"
סדנה: דילמות במחנות

סיור בתערוכה: נשים בשואה

עדות

סדנה: "שכנים" (הפולנים)

סדנה: חסידי אומות עולם

אנו עובדים בשיתוף עם בית יגאל אלון