זהות יהודית וישראלית

תקומה
o מולדתי - הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל
o בין חזון להגשמתו - חברת מופת במדינת ישראל
o "הר הבית בידינו"- מקומם של אתרי הקודש בזהות הישראלית

שסעים בחברה הישראלית
o קו התפר - השסע הלאומי: אזרחי ישראל הערבים
o ישראל השניה – השסע העדתי ומטעני אפליה וקיפוח
o בין יהודית לדמוקרטית – המאבק על דמותה של מדינת ישראל

סוגיות בבניין החברה הישראלית
o החברה הישראלית לאחר רצח רבין- דמוקרטיה, אחריות ומוסר
o נזכור את כולם- בין יום הזיכרון ליום העצמאות
o חגים ומועדים- ליווי בבניית טקסים

יציאה לפעולה
o אלף שסעים לא יצליחו לכבות אותי – בניית זהות חברתית משותפת
o ישראל 2050 – אחריות אישית בעיצוב העתיד
o הכוח של פסיפס תרבותי- לצמוח מתוך השוני

סיורים של פרדס בנושא
o סיור בעיר העתיקה – מחלוקות ושסעים בעם היהודי לאורך ההיסטוריה והרלוונטיות שלהם לימינו אנו. עיר הקודש לשלוש דתות - היכרות עם הדתות השונות ודיון בנושא קדושה.
o סיור בשכונת מוסררה – הפנתרים השחורים והשסע העדתי בישראל.
o סיור במאה שערים – זה לא חו"ל, זו המדינה שלנו! בעקבות השסע בין חילונים לדתיים.
o סיור בהר הרצל – משואה לתקומה.
o סיור ביד ושם – השואה והחברה הישראלית, גלגוליו של זיכרון ששת המליונים בארץ.

בלה פרוינד
קובי אוז - שסעים במדינת ישראל
סיור בעיר העתיקה
 

סמינר זהות יהודית וישראלית
יום ראשון יום שני יום שלישי
קודש הקודשים - סיור בעיר העתיקה בירושלים בעקבות מקורותיה של הזהות היהודית

הקשר בין עם ישראל לארץ

ישראל-סדנא סיור לילי על חומות העיר העתיקה
אופיה של מדינת ישראל - לאור חזון מגילת העצמאות

בין החזון הציוני למציאות הישראלית-סדנא

סיור בשכונת מאה שערים- השסע הדתי

הרצאה-שסעים במדינת ישראל
בין יהודית לדמוקרטית –סדנא

מפגש עם בלה פרוינד –אישה חרדית שהגנה על חייו של מחבל

אלף שסעים לא יצליחו לכבות אותי – סדנא על זהות חברתית משותפת

חזון ישראל2050 – סדנא